ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có điểm gì mới so với phong trào cách mạng 1930 - 1931?

  • A. 
   Giai cấp công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh mạnh mẽ.
  • B. 
   Là cuộc tập dượt chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
  • C. 
   Kết hợp hình thức đấu tranh công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.
  • D. 
   Đảng Cộng sản Đông Dương để ra chủ trương cụ thể cho hoàn cảnh mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Do quy định bởi hoàn cảnh lịch sử khác nhau nên nhiệm vụ đấu tranh cần tập trung trước mắt của các giai đoạn khác nhau:

  - Trong phong trào 1930 – 1931, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) nên đời sống của nhân dân khỏ cực dưới sự tăng cường áp bức bóc lột để bù đắp thiệt hại của Pháp. Vì thế, mâu thuẫn dân tộc đặt ra cấp thiết => Phong trào tập trung đấu tranh đánh đổ đế quốc và cả phong kiến.

  - Trong phong trào dân chủ 1936 - 1939, do thay đổi bởi tình hình thế giới và trong nước, nhất là nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản, chính phủ Măt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành nhiều chính sách tiến bộ. Ở trong nước, nhiều giai cấp trong xã hội có nhu cầu đấu tranh đòi dân chủ => Phong trào tập trung đấu tranh đòi tự dom, dân sinh dân chủ, hòa bình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210847

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF