ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở Việt Nam, năm 1936 các ủy ban hành động được thành lập nhằm mục đích gì?

  • A. 
   Chuẩn bị mọi mặt cho khởi nghĩa giành chính quyền.
  • B. 
   Biểu dương lực lượng khi đón tiếp phái viên của chính phủ Pháp.
  • C. 
   Để lập ra các hội Ái hữu thay cho Công hội đỏ và Nông hội đỏ.
  • D. 
   Thu thập “dân nguyện” tiến tới Đông Dương Đại hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Năm 1936, ở Việt Nam các uỷ ban hành động được thành lập nhằm mục đích gì Biểu dương lực lượng khi đón phái viên của chính phủ Pháp. Chuẩn bị mọi mặt cho khởi nghĩa giành chính quyền. Thu thập “Dân nguyện” tiến tới Đông Dương đại hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210852

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF