OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết nhằm mục đích gì?

  • A. 
   Hình thành liên minh Mĩ - Nhật chống các nước xã hội chủ nghĩa.
  • B. 
   Biến Nhật Bản trở thành căn cứ quân sự của Mĩ.
  • C. 
   Nhật Bản muốn lợi dụng vốn, kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế.
  • D. 
   Tạo thể cân bằng sức mạnh của Mỹ và Nhật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chính vì thế, về phía Mĩ, mục đích khi kí với Nhật “Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật” là muốn hình thành liên minh Mĩ – Nhật để chống các nước xã hội chủ nghĩa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210833

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF