OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga tuy cùng một chính Đảng lãnh đạo nhưng lại có sự khác biệt về tính chất của cách mạng?

  • A. 
   Do liên minh công - nông đã mở rộng hơn trước.
  • B. 
   Do nội bộ Đảng Bônsevich ngày càng phân hóa mạnh mẽ.
  • C. 
   Do vai trò của quần chúng nhân dân thay đổi.
  • D. 
   Do mục tiêu và nhiệm vụ của mỗi cuộc cách mạng đặt ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do mục tiêu và nhiệm vụ của mỗi cuộc cách mạng đặt ra.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210856

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON