ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vào đầu thế kỉ XX, nền kinh tế và xã hội Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc là do

  • A. 
   tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
  • B. 
   sự xuất hiện của phương thức sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam.
  • C. 
   thực dân Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bình định Việt Nam.
  • D. 
   sự cai trị, bóc lột của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vào đầu thế kỉ XX, nền kinh tế và xã hội Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc là do tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210830

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON