OFF
OFF
YOMEDIA
20NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trung Quốc là nước đứng thứ mấy có tàu và người bay vào vũ trụ?

  • A. 
   thứ ba.     
  • B. 
   thứ tư.         
  • C. 
   thứ hai. 
  • D. 
   thứ nhất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đẩy mạnh chương trình không gian là ưu tiên đối với Trung Quốc và Bắc Kinh khẳng định mục tiêu này mang tính chất dân sự thuần túy. Trung Quốc là nước thứ ba, sau Nga (Liên Xô cũ) và Mỹ, đưa người vào không gian.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF