OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nước nào đã phát minh ra hệ thống chữ cái A, B, C?

  • A. 
   Rô-ma.    
  • B. 
   Ai Cập.
  • C. 
   Hi Lạp. 
  • D. 
   Ai Cập, Ấn Độ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hệ chữ cái Rôma, tức hệ chữ cái A, B, C...ban đầu gồm 20 chữ, sau thêm 6 làm thành hệ thống chữ cái hoàn chỉnh như ngày nay.

  Chọn: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281206

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON