OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nước nào đã phát minh ra hệ thống chữ cái A, B, C?

  • A. 
   Rô-ma.    
  • B. 
   Ai Cập.
  • C. 
   Hi Lạp. 
  • D. 
   Ai Cập, Ấn Độ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hệ chữ cái Rôma, tức hệ chữ cái A, B, C...ban đầu gồm 20 chữ, sau thêm 6 làm thành hệ thống chữ cái hoàn chỉnh như ngày nay.

  Chọn: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF