OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các sự kiện:

  (1). Đại hội XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

  (2). Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới.

  (3). Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương cải cách lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

  Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

  • A. 
   (2), (3), (1). 
  • B. 
   (3), (1), (2). 
  • C. 
   (2), (1), (3).   
  • D. 
   (3), (2), (1). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

  (2). Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới.

  (1). Đại hội XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

  (3). Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương cải cách lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281223

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON