ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) là đáp án 

  • A. 
   chính sách trung lập của Mĩ.
  • B. 
   mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa 
  • C. 
   Thái tử Áo - Hung bị ám sát.
  • D. 
   sự hiếu chiến của đế quốc Đức. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguyên nhân sâu xa:

  + Đầu thế kỷ XX, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau. Cả hai tập đoàn đều ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau, điên cuồng chạy đua vũ trang.

  + Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là giữa đế quốc

  Anh với đế quốc Đức, là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh.Duyên cớ: Tình hình căng thẳng ở Ban – căng từ năm 1912 đến năm 1913 tạo cơ hội cho chiến tranh bùng nổ. Ngày 28 – 6 1914 Thái tử Áo – Hung bị một người Xéc – bi ám sát tại Bô – xni-a. Giới quân phiệt Đức, Áo bèn chộp lấy cơ hội đó để gây ra chiến tranh.

  => Như vậy, do quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa đế quốc, giữa các nước đế quốc tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa được về vấn đề thuộc địa. Điều đó quy định tính tất yếu của cuộc chiến tranh. Còn duyên cớ - sự kiện Thái tử Áo – Hung bị ám sát – chỉ có tác dụng làm chiến tranh nổ ra sớm hay muộn.

  => mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281222

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF