ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau CTTG II là gì?

  • A. 
   Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính thế giới.
  • B. 
   Đã giành được độc lập. 
  • C. 
   Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC). 
  • D. 
   Là thành viên của tổ chức ASEAN. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á có nhiều biến đổi, tiêu biểu là:

  - Các nước giành được độc lập, thoát khỏi ách thống trị của đế quốc, thực dân.

  - Các nước bước vào xây dựng đất nước đạt nhiều thành tựu, tiêu biểu là: Trung Quốc, Ấn Độ, Xingapo.

  - Thực hiện liên kết khu vực, tiêu biểu ở Đông Nam Á có sự ra đời của ASEAN.

  Tuy nhiên, biến đổi quan trọng nhất cũng đồng thời là biến đổi đầu tiên của châu Á. Bởi giành được độc lập là tiền để cho những biến đổi tiếp sau, là bước ngoặt lớn trong lịch sử mỗi quốc gia châu Á.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281233

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF