OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là

  • A. 
   Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Brunây.
  • B. 
   Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia
  • C. 
   Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Mianma 
  • D. 
   Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngày 8 – 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc ( Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước : Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281213

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON