OFF
OFF
YOMEDIA
19NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm năm nước sáng lập Asean là

  • A. 
   xây dựng nền kinh tế thị trường.
  • B. 
   trở thành nước công nghiệp mới. 
  • C. 
   tăng cường nhập khẩu. 
  • D. 
   nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm năm nước sáng lập Asean là nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu.

  Nội dung về chiến lược kinh tế hướng nội ở các nước thuộc nhóm nước sáng lập

  ASEAN bao gồm:

  Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu.

  Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.

  Sai lầm và chú ý: Không nhớ hết được những nội dung chính của chiến lược hướng nội

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF