OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là

  • A. 
   sự khủng hoảng về kinh tế.
  • B. 
   sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 
  • C. 
   thực hiện chính sách đa nguyên, đa đảng. 
  • D. 
   ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

  Đích nhắm của phương Tây

  Gorbachev chống phá Liên Xô

  Sự lươn lẹo của Gorbachev

  Chống phá Đảng từ bên trong

  Cái gọi là tư duy chính trị mới

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281231

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF