OFF
OFF
RANDOM
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Lợi dụng chiến tranh để làm giàu.
  • B. 
   Tận dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật để cải tiến cơ cấu hợp lí, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm. 
  • C. 
   Chi phí cho quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung phát triển kinh tế .
  • D. 
   Vai trò quản lí điều tiết của nhà nước 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hail à Chi phí cho quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung phát triển kinh tế .

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF