OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Lợi dụng chiến tranh để làm giàu.
  • B. 
   Tận dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật để cải tiến cơ cấu hợp lí, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm. 
  • C. 
   Chi phí cho quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung phát triển kinh tế .
  • D. 
   Vai trò quản lí điều tiết của nhà nước 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hail à Chi phí cho quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung phát triển kinh tế .

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281224

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON