ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1995, Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới nhờ tiến hành cuộc cách mạng

  • A. 
   xanh            
  • B. 
   công nghiệp.      
  • C. 
   khoa học kĩ thuật.  
  • D. 
   chất xám. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhờ cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp từ giữa những năm 70, Ấn Độ đã tự

  túc đẩy được lương thực và từ 1995 là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281215

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF