OFF
OFF
YOMEDIA
03NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

  • A. 
   Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.
  • B. 
   Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực. 
  • C. 
   Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc. 
  • D. 
   Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kết quả: Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu, Mĩ đạt được một số mưu đồ nhất định:

  Lôi kéo nhiều nước tư bản đồng minh đi theo, ủng hộ Mĩ, trong đó có các nước Tây Âu.

  Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ

  Làm cho nhiều nước bị chia cắt lâu dài: tiêu biểu là chia cắt hai miền Triều Tiên.

  Ngăn chặn đẩy lùi được chủ nghĩa xã hội trên thế giới: năm 1991, hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.

  =>Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF