OFF
OFF
YOMEDIA
19NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong 20 năm đầu (1885-1905) Đảng Quốc đại ở Ấn Độ chủ trương đấu tranh bằng phương pháp:

  • A. 
   Vũ trang. 
  • B. 
   Bạo động. 
  • C. 
   Bạo lực.  
  • D. 
   Ôn hòa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong 20 năm đầu (1885 - 1905), Đảng Quốc Đại chủ trương dùng phương pháp đấu tranh ôn hòa để đòi chính phủ thực dân tiến hành cải cách và phản đối phương pháp đấu tranh bằng bạo lực

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF