OFF
OFF
YOMEDIA
19NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân đầu tiên, quan trọng nhất dẫn tới sự ra đời của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

  • A. 
   Sự xuất hiện công cụ kim khí.
  • B. 
   Chống ngoại xâm. 
  • C. 
   Trị thủy. 
  • D. 
   Điều kiện tự nhiên thụận lợi. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điều kiện tự nhiên thuận lợi là nguyên nhân đầu tiên, quan trọng nhất tác động đến sự ra đời và phát triển của các quốc gia cổ đại phương Đông.

  Cụ thể là:

  - Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên lưu vực các con sông lớn. Gồm các quốc gia: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc.

  - Điều kiện tự nhiên ở các quốc gia cổ đại phương Đông có nhiều thuận lợi: đất phù sa màu mỡ, mềm, xốp, dễ canh tác, cho năng suất cao, lượng mưa điểu hoà, đủ nước tưới quanh năm...thuận lợi cho canh tác nông nghiệp.

  - Nông nghiệp trở thành ngành kinh tế chính. Nhờ có đất đai màu mỡ và được tưới nước đầy đủ, sản xuất nông nghiệp đã cho năng suất cao, lương thực dư thừa, xã hội có giai cấp sớm hình thành.

  Chọn: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF