ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã lật đổ được

  • A. 
   chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, xây dựng giai cấp công nhân.
  • B. 
   chính quyền của giai cấp tư sản, giành chính quyền cho giai cấp vô sản. 
  • C. 
   chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB Nga phát triển. 
  • D. 
   chế độ Nga hoàng Nicôlai II, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917

  Ngày 23/2/1917 cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-gơ-rát.

  -Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích

  - Kết quả:

  + Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.

  + Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (tháng 3/1917 toàn nước

  Nga có 555 Xô viết)

  + Cùng thời gian giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời.

  Ngày 26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281220

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF