ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   xâm lược các nước ở khu vực châu Á.
  • B. 
   bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
  • C. 
   lôi kéo các nước Tây Âu vào khối quân sự NATO. 
  • D. 
   thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF