ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là đáp án

  • A. 
   Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
  • B. 
   Dân tộc bình đẳng, dân quyền công bằng, dân sinh hạnh phúc. 
  • C. 
   Dân tộc tự do, dân quyền bình đẳng, dân sinh hạnh phúc. 
  • D. 
   Dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chủ nghĩa Tam Dân hay Tam Dân Chủ nghĩa là một cương lĩnh chính trị do Tôn Dật Tiên đề xuất, với tinh thần biến Trung Quốcthành một quốc gia tự do, phồn vinh và hùng mạnh. Việc kế thừa và hiện thực ngày nay thể hiện rõ nhất trong tổ chức chính quyền của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Triết lý này cũng xuất hiện trong dòng đầu tiên của Quốc ca Trung Hoa Dân Quốc. Cương lĩnh (hay học thuyết) chính trị này bao gồm: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc.

  => Nội dung của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là dân tộc độc lập, dân

  quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281203

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF