OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Từ những năm 60 - 70 của thế kỉ XX trở đi, nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược gì?

  • A. 
   Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.
  • B. 
   Hòa bình, trung lập. 
  • C. 
   Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. 
  • D. 
   Cam kết và mở rộng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm các nước sáng lập ASEAN sau khi thực hiện bộc lộ những hạn chế sau:

  Thiếu nguồn vốn, nguyên liệu và công nghệ.

  Chi phí cao dẫn tới tình trạng thua lỗ.

  Tệ tham nhũng, quan lieu phát triển.

  Đời sống nhân dân lao động khó khăn.

  Chưa giải quyết được mối quan hệ giữa tăng trưởng với công bằng xã hội.

  Xuất phát từ những hạn chế đó của chiến lược kinh tế hướng nội, từ những năm 60-70 của thế kỉ XX, nhóm các nước sáng lập ASEAN đã chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại).

  => Từ những năm 60-70 của thế kỉ XX, nhóm các nước sáng lập ASEAN phải chuyển sang chiến lược kinh tế hướng ngoại xuất phát từ những hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội.

  => Chọn A. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF