OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lợi thế cơ bản mà cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã đem lại cho nước Mĩ là

  • A. 
   Liên Xô – đối thủ của Mĩ bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
  • B. 
   thu được nhiều lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. 
  • C. 
   các nước tư bản châu Âu trở thành con nợ của Mĩ.
  • D. 
   không bị chiến tranh tàn phá. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lợi thế cơ bản mà cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã đem lại cho nước Mĩ là thu

  được nhiều lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON