OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  "Phương án Maobáttơn" của thực dân Anh có nội dung chia đất nước Ấn Độ thành hai quốc gia nào trên cơ sở tôn giáo?

  • A. 
   Ấn Độ của người theo Hồi giáo, Ápganixtan của người theo Hinđu giáo.
  • B. 
   Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakistan của người theo Hồi giáo. 
  • C. 
   Ấn Độ của người theo Hồi giáo, Pakistan của người theo Ấn Độ giáo. 
  • D. 
   Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Ápganixtan của người theo Hồi giáo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trước sức ép của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh buộc phải nhương bộ, hứa sẽ trao quyền tự trị theo “Phương án Maobatton” chia đất nước thành hai quốc gia theo cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakixtan của người theo Hồi giáo. Ngày 15-8-1947, hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan được thành lập.

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF