OFF
OFF
RANDOM
04AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nét nổi bật trong sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   thiệt hại nặng nề do sự tàn phá của chiến tranh.
  • B. 
   phát triển ngang bằng với các nước châu Âu. 
  • C. 
   phát triển mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. 
  • D. 
   suy giảm nghiêm trọng vì đầu tư quá lớn cho quốc phòng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng nhất là giai đoạn 20 năm đầu sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới.

  Chọn: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF