OFF
OFF
RANDOM
04AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Quốc gia nào trở thành nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh?

  • A. 
   Li-bê-ri-a.    
  • B. 
   Cu-ba. 
  • C. 
   Ha-i-ti.    
  • D. 
   Ê-ti-ô-pi- a.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Mĩ Latinh diễn ra quyết liệt và nhiều nước đã giành được độc lập ngay từ đầu thế kỉ XIX. Năm 1791 ở Ha-i-yi bùng nổ cuộc đấu tranh lớn của người da đen dưới sự lãnh đạo của Tút-xanh Le-véc-a. Năm 1804, cuộc đấu tranh giành thắng lợi. Ha-i-ti trở thành nước cộng hoà da đen đầu tiên ở Mĩ latinh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF