OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Chính phủ Campuchia thực hiện chính sách ngoại giao như thế nào?

  • A. 
   Mâu thuẫn gay gắt với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
  • B. 
   Hòa bình, trung lập 
  • C. 
   Liên minh chặt chẽ với Mĩ. 
  • D. 
   Đoàn kết với Lào và Việt Nam trong mặt trận chung chống đế quốc Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanuc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào; tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF