OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Toán 10 Ôn tập chương 4 Bất đẳng thức, bất phương trình


Bài ôn tập chương Bất đẳng thức - Bất phương trình sẽ giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học ở chương 4. Thông qua sơ đồ tư duy, các em sẽ có được cách ghi nhớ bài một cách dễ dàng, hiệu quả.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hệ thống về kiến thức

1.2. Hệ thống về kỹ năng

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Ví dụ 1: Chứng minh bất đẳng thức \(a + \frac{4}{{\left( {a - b} \right){{\left( {b + 1} \right)}^2}}} \ge 3\)

Hướng dẫn:

Điều kiện: \(a>b\geq 0\)

Áp dụng BĐT Cô-si cho các số dương ta có:

\(a+\frac{4}{(a-b)(b+1)^2}=a-b+b+\frac{4}{(a-b)(b+1)^2}\)

\(=(a-b)+\frac{b+1}{2}+\frac{b+1}{2}+\frac{4}{(a-b)(b+1)^2}-1\)

\(\geq 4\sqrt[4]{(a-b).\frac{b+1}{2}.\frac{b+1}{2}.\frac{4}{(a-b)(b+1)^2}}-1\)

\(=4-1=3\)

Ta có đpcm

Dấu "=" xảy ra khi \(a-b=\frac{b+1}{2}=\frac{4}{(a-b)(b+1)^2}\Leftrightarrow a=2; b=1\)

Ví dụ 2: Cho a+b\(\ge\)0, chứng minh \(\dfrac{a+b}{2}\)\(\le\)\(\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\) 

Hướng dẫn:

Theo bđt cosi ta có:

\(a^2+b^2\ge2ab\)\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2\ge a^2+2ab+b^2\)

\(\Leftrightarrow2\left(a^2+b^2\right)\ge\left(a+b\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a^2+b^2}{2}\ge\dfrac{\left(a+b\right)^2}{4}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\ge\dfrac{a+b}{2}\)

Suy ra đpcm

Ví dụ 3: Biểu diễn hình học tập nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

\(\left\{ \begin{array}{l}
3x + y \le 6\\
x + y \le 4\\
2x - y \ge 3\\
 - 10x + 5y < 8
\end{array} \right.\)

Hướng dẫn: 

Vẽ các đường thẳng

\(\begin{array}{l}
(a):3x + y = 6\\
(b):x + y = 4\\
(c):2x - y = 3\\
(d): - 10x + 5y = 8
\end{array}\)

Vì điểm M(0;-3) có tọa độ thỏa mãn các bất phương trình trong hệ nên ta tô đậm các mặt phẳng bờ (a), (b), (c), (d) không chứa điểm M. Miền không bị tô đậm là miền nghiệm của hệ đã cho.

Ví dụ 4: Tìm m để phương trình \( - {x^2} + (m + 1)x + {m^2} - 5m + 6 = 0\) (1) có 2 nghiệm trái dấu

Hướng dẫn:

Phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu khi và chỉ khi

\( - 1.\left( {{m^2} - 5m + 4} \right) < 0 \Leftrightarrow \left( {{m^2} - 5m + 4} \right) > 0\)

Vì tam thức \(f(x) = \left( {{m^2} - 5m + 4} \right)\) có 2 nghiệm là \({m_1} = 1,{m_2} = 4\) và hệ số của \(m^2\) dương nên 

\(\left( {{m^2} - 5m + 4} \right) > 0 \Leftrightarrow m > 4 \vee m < 1\)

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm trái dấu khi và chỉ khi \(m > 4 \vee m < 1\)

ADSENSE

3. Luyện tập Bài 6 chương 4 đại số 10

Nội dung bài giảng sẽ giúp các em tổng hợp kiến thức và các kỹ năng về bất đẳng thức - bất phương trình đã được học thông qua các sơ đồ. Bên cạnh đó các em còn được ôn lại phương pháp giải toán thông qua một số bài tập có hướng dẫn giải chi tiết.

3.1 Trắc nghiệm về Bất đẳng thức - Bất phương trình

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Ôn tập chương IV - Toán 10 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 8- Câu 20: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2 Bài tập SGK và Nâng Cao về Bất đẳng thức - Bất phương trình

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Ôn tập chương IV - Toán 10 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Đại số 10 Cơ bản và Nâng cao.

Bài tập 80 trang 155 SGK Toán 10 NC

Bài tập 4.80 trang 125 SBT Toán 10

Bài tập 4.81 trang 125 SBT Toán 10

Bài tập 4.82 trang 125 SBT Toán 10

Bài tập 4.83 trang 126 SBT Toán 10

Bài tập 4.84 trang 126 SBT Toán 10

Bài tập 76 trang 155 SGK Toán 10 NC

Bài tập 77 trang 155 SGK Toán 10 NC

Bài tập 78 trang 155 SGK Toán 10 NC

Bài tập 79 trang 155 SGK Toán 10 NC

Bài tập 4.79 trang 125 SBT Toán 10

Bài tập 81 trang 155 SGK Toán 10 NC

Bài tập 82 trang 155 SGK Toán 10 NC

Bài tập 83 trang 156 SGK Toán 10 NC

Bài tập 84 trang 156 SGK Toán 10 NC

Bài tập 85 trang 156 SGK Toán 10 NC

Bài tập 86 trang 156 SGK Toán 10 NC

Bài tập 87 trang 156 SGK Toán 10 NC

Bài tập 88 trang 156 SGK Toán 10 NC

Bài tập 89 trang 157 SGK Toán 10 NC

Bài tập 11 trang 107 SGK Đại số 10

Bài tập 2 trang 106 SGK Đại số 10

Bài tập 3 trang 106 SGK Đại số 10

Bài tập 4 trang 106 SGK Đại số 10

Bài tập 5 trang 106 SGK Đại số 10

Bài tập 6 trang 106 SGK Đại số 10

Bài tập 7 trang 106 SGK Đại số 10

Bài tập 8 trang 107 SGK Đại số 10

Bài tập 9 trang 107 SGK Đại số 10

Bài tập 10 trang 107 SGK Đại số 10

Bài tập 1 trang 106 SGK Đại số 10

Bài tập 12 trang 107 SGK Đại số 10

Bài tập 13 trang 107 SGK Đại số 10

Bài tập 14 trang 107 SGK Đại số 10

Bài tập 15 trang 108 SGK Đại số 10

Bài tập 16 trang 108 SGK Đại số 10

Bài tập 17 trang 108 SGK Đại số 10

Bài tập 4.76 trang 125 SBT Toán 10

Bài tập 4.77 trang 125 SBT Toán 10

Bài tập 4.78 trang 125 SBT Toán 10

4. Hỏi đáp về bài 6 chương 4 đại số 10

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 10 HỌC247

MGID
ON