ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây phản ánh chính sách đối ngoại của Trung Quốc đã làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ láng giềng giữa Việt Nam và Trung Quốc?

  • A. 
   Gây xung đột biên giới với các nước láng giềng Liên Xô (1962) và Ấn Độ (1969).
  • B. 
   Mở cuộc tiến công 6 tỉnh biên giới phía Bấc Việt Nam (1979).
  • C. 
   Thiết lập quan hệ ngoại giao (1950) và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1991).
  • D. 
   Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Nhật Bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự kiện Trung Quốc mở cuộc tiến công biên giới phía Bắc Việt Nam (2-1979) đã ảnh hưởng xấu đến quan hệ láng giềng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, đến tháng 11-1991, hai nước đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209228

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF