ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến lược kinh tế hướng nội của các nước sáng lập ASEAN nhằm xây dựng nền kinh tế tự chủ, nhanh chóng xóa bỏ tình trạng

  • A. 
   nghèo nàn, thất nghiệp.     
  • B. 
   lạc hậu, chưa công nghiệp hóa.
  • C. 
   nghèo nàn, lạc hậu.
  • D. 
   thiếu vốn và nguyên liệu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngay sau khi giành độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209241

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF