ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ờ Liên Xô (1945 - 1950)?

  • A. 
   Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp năm 1950 đạt mức sản lượng năm 1940.
  • B. 
   Sản lượng nông nghiệp, công nghiệp đểu vượt mức sản lượng năm 1940.
  • C. 
   Sản lượng cổng nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chỉến tranh (năm 1940).
  • D. 
   Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đều tăng 73%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950). Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp Liên Xô tăng 73% so với trước chiến tranh (kế hoạch dự kiến là 48%), hơn 6200 xí nghiệp được phục hồi và xây dựng mới đi vào hoạt động.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209216

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF