OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thuận lợi lớn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   Các nước tư bản dỡ bò cấm vận, bao vây Liên Xô.
  • B. 
   Vị thế, uy tín của Liên Xô được nâng cao trên thế giới.
  • C. 
   Trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới.
  • D. 
   Liên bang Xô vỉết được mở rộng, số thành viên tăng lên 15 nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vị thế, uy tín của Liên Xô đươc nâng cao trên trường quốc tế được quy định bởi những điểm sau:

  - Tiềm lực về kinh tế và quân sự ngày càng được nâng cao:

  + Đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc khôi phục kinh tế.

  + Đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân, đặc biệt là chế tạo thành công bom nguyên tử (1949), phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

  + ….

  - Thực hiện chính sách ngoại giao tiền bộ: thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209219

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON