ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thời kì đầu sau khi giành độc lập nhóm năm ước sang lập ASEAN đã thực hiện chiến lược phát triển kinh tế:

  • A. 
   Chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.
  • B. 
   Chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.
  • C. 
   Chiến lược cơ giới hóa nông thôn.
  • D. 
   Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thời kì đầu sau khi giành độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN đều tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209252

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF