ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối chính sách gì? 

  • A. 
   Hòa bình trung lập, không tham gia khối liên minh quân sự nào.
  • B. 
   Bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
  • C. 
   Hòa bình, trung lập tích cực, tham gia khối ASEAN.
  • D. 
   Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ năm 1954 đến năm 1970, chính phủ Xihanuc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào, tiếp nhận viện trợ từ mọi phía không có điều kiện ràng buộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209238

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF