ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngay sau khi giành độc lập, để phát triển kinh tế, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành

  • A. 
   đẩy mạnh sản xuất, tăng cường xuất khẩu.
  • B. 
   công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  • C. 
   đẩy mạnh sản xuất, hạn chế nhập khẩu.
  • D. 
   tăng cường nhập khẩu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi giành độc lập, nhóm các nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội. Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh tế hướng nội là: Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.

  => Ngay sau khi giành độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành đẩy mạnh sản xuất, han chế nhập khẩu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209243

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF