OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định “Ngày Liên hợp quốc” là 

  • A. 
   ngày 1-5 hàng năm.
  • B. 
   ngày 24-10 hàng năm. 
  • C. 
   ngày 26-10 hàng năm
  • D. 
   ngày 27-10 hàng năm. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp: Sgk trang 6. 

  Cách giải: Ngày 31-10-1947, Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 24-10 hàng năm làm “Ngày Liên hợp quốc”. 

  Chọn đáp án: B  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209210

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON