ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhóm năm nước sáng lập ASEAN gồm những quốc gia nào?

  • A. 
   Inđônêxia, Brunây, Philippin, Singapo, Thái Lan.
  • B. 
   Indonexia, Malaixia, Philippin, Singapo, Thái Lan.
  • C. 
   Malaixia, Mianma, Brunây, Philippin, Thái Lan.
  • D. 
   Philippin, Việt Nam, Malaixia, Singapo, Inđôneexxia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia, Philippin, Xingapo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209250

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF