OFF
OFF
ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngay sau khi Nhật đầu hành đồng minh (tháng 8-1945), các nước Đông Nam Á giành được độc lập là

  • A. 
   Việt Nam, Lào, Malaixia.           
  • B. 
   Việt Nam, Lào, Inđonexia.
  • C. 
   Việt Nam, Thái Lan, Indonexia.
  • D. 
   Việt Nam Lào, Campuchia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngay sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, vào giữa tháng 8 -1945, nhân dân Đông Nam Á đã đứng lên đấu tranh và nhiều nước đã giành được độc lập, trong đó có ba nước:

  - Inđônêxia: 17-8-1945.

  - Việt Nam: 2-9-1945.

  - Lào: 12-10-1945.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209246

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF