OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm các nước ASEAN với nội dung chủ yếu là

  • A. 
   Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.
  • B. 
   Khuyến khích sử dụng hàng nội thay cho hàng ngoại.
  • C. 
   Chú trọng đầu tư trong nước hơn là đầu tư ở nước ngoài.
  • D. 
   Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất, xoá bỏ ngheo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh tế hướng nội là: Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209248

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON