ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị thành lập ASEAN diễn ra ở đâu?

  • A. 
   Băng Cốc, Thái Lan.    
  • B. 
   Giacácta, Inđônêxia.
  • C. 
   Hà Nội, Việt Nam.        
  • D. 
   Xingapo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan và Philippin.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209234

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF