ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bản an Liên hợp quốc không bao giờ thay đổi

  • A. 
   Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc. 
  • B. 
   Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật.
  • C. 
   Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, Pháp, Hàn Quốc.
  • D. 
   Anh, Pháp, Nhật, Việt Nam, Mỹ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp: Sgk trang 7 

  Cách giải: Năm ủy viên thường trực không bao giờ thay đổi của Liên hợp quốc là: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc. Mọi quyết định của Hội đồng bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước này. 

  Chọn đáp án: A  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209208

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF