OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945, một hội nghị quốc tế lớn đã họp tại Xan Phrancisco (Mĩ) để: 

  • A. 
   thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.
  • B. 
   duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 
  • C. 
   tuyên bố chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai 
  • D. 
   thỏa thuận việc đóng quân ở các nước mà phát xít chiếm đóng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp: sgk trang 6 

  Cách giải: Từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945, một hội nghị quốc tế lớn đã họp tại Xan Phranxixco (Mi) để thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc. 

  Chọn đáp án: A  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209211

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON