ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phản ánh mối quan hệ giữa cách mạng Trung Quốc với cách mạng Việt Nam?

  • A. 
   Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (10-1949).
  • B. 
   Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1-1950).
  • C. 
   Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11-1991).
  • D. 
   Hồng Công, Ma Cao trở thành khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc (1999). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (7-1997) và Ma Cao (12- 1999) đây là sự kiện của riêng Trung Quốc, không phản ảnh mối quan hệ giữa cách mạng Trung Quốc với Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209231

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF