OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc được nêu trong Hiến chương thành lập là 

  • A. 
   Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 
  • B. 
   Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia. 
  • C. 
   Giải quyết nạn đói cho châu Phi. 
  • D. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp: Sgk trang Cách giải: Hiến chương nêu rõ mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc

  Chọn đáp án: B  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209205

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON