OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo hiến chương thành lập tổ chức ASEAN thì mục tiêu của tổ chức này là

  • A. 
   Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự ảnh hưởng giữa các nước thành viên.
  • B. 
   Phát triển kinh tế và văn hoá dựa vào sức mạnh quân sự giữa các nước thành viên.
  • C. 
   Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên.
  • D. 
   Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự đóng góp giữa các nước thành viên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mục tiêu của tổ chức ASEAN là: Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy tri hòa bình và ổn đinh khu vực.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209254

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON