ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận của ba cường quốc tại Hội nghị Pốtxđam (Đức) đã dẫn tới hệ quả gi? 

  • A. 
   Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản làm hơn 10 vạn dân thường chết.
  • B. 
   Hình thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới - trật tự hai cực lanta.
  • C. 
   Liên Xô và Mỹ chuyển từ đối thoại sang đối đầu và đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh. 
  • D. 
   Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng mở rộng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp: Sgk trang 6. 

  Cách giải: Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hại cực Ianta. 

  Chọn đáp án: B  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209212

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF