ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành tựu nào sau đây thuộc lĩnh vực khoa học – kĩ thuật của Trung Quốc đạt được sau 20 năm thực hiện cải cách mở cửa?

  • A. 
   Tổng thu nhập quốc dân (GDP) trung bình tăng lên 8%.
  • B. 
   Trong cơ cấu thu nhập trong nước, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng chủ yếu, nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ.
  • C. 
   Thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng vượt bậc.
  • D. 
   Liên tiếp phóng 5 con tàu “Thần Châu” vào không gian vũ trụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các đáp án: A, B, C là thành tựu về lĩnh vực kinh tế.

  Đáp án C là thành tựu của Trung Quốc trên lĩnh vực Khoa học – kĩ thuật. Từ tháng 11-1999 đến tháng 3-2003, Trung Quốc đã phóng 4 con tàu “Thần Châu” với chế độ tự động và ngày 15-10-2003, còn tàu “Thần Châu 5” cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian vũ trụ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209232

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF