OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trờ thành cường quốc xuất khẩu phần mềm là

  • A. 
   Cách mạng trắng.
  • B. 
   Cách mạng dân tộc dân chủ.
  • C. 
   Cách mạng xanh.
  • D. 
   Cách mạng chất xám.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cuộc cách mạng chất xám đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những nước xuất khẩu phần mềm lớn nhất thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209245

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON