ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại với mục tiêu

  • A. 
   Tập trung sản xuất hàng hóa xuất khẩu, phát triển ngoại thương.
  • B. 
   Khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước.
  • C. 
   Nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs).
  • D. 
   Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX, các nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại). Các nước này đều tiến hành mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209255

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF