ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiến chương Liên hợp quốc quy định bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc bao gồm bao nhiều cơ quan? 

  • A. 
   3
  • B. 
   4
  • C. 
   5
  • D. 
   6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiến chương quy định Liên hợp quốc gồm 6 cơ quan chính: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng quản thác, Tòa án Quốc tế và Ban thu kì. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209202

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF